Güncel Haberler

Hizmetler Projesi Ekim ve Kasım 2015’te Romanya, Hollanda ve İngiltere’ye Çalışma Ziyaretleri Düzenleyecek

  • 2 Eylül 2015
Hizmetler Projesi Ekim ve Kasım 2015’te Romanya, Hollanda ve İngiltere’ye Çalışma Ziyaretleri Düzenleyecek

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı tarafından yürütülen

“İş Kurma Hakkı ve hizmet Sunumu Serbestisi” Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi, projenin paydaş kurumlarından seçilen 30 kişilik bir ekip, rotası 1 - 2 Ekim Romanya, 5 – 6 Ekim Hollanda ve son olarak da 5 – 6 Kasım İngiltere olarak belirlenen 3 Çalışma Ziyareti gerçekleştiriyor.

İş kurma Hakkı, Hizmet Sunumu Serbestisi ve Mesleki Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınması alanlarında özellikle de Tek Temas Noktası ve Ulusal Temas Noktası mekanizmalarını ilgilendiren konularda AB’deki uygulamaları ve araştırmaları değerlendirmek amacıyla düzenlen çalışma ziyaretlerinin amacı projenin Yönlendirme Komitesi ve paydaş kurumlarındaki üst düzey temsilcilerin bu konularla ilgili kapasitelerini güçlendirmek. 

Bu ziyaretlerle, AB’deki uygulama örneklerinin en iyilerini gözlemleyebilmek ve ziyaret edilen ülkedeki kurumlarla ortaklıklar kurmak adına etkili bir platform oluşturması planlanıyor.

Çalışma ziyaretlerinden önce ziyaret edilecek ülkeler ve kurumlar hakkında önemli bilgileri, program gündemini, iletişim bilgilerini, beklentileri ve lojistik detayları içeren bir Ziyaret Öncesi Bilgilendirme Notu hazırlanarak katılımcıların azami seviyede faydalanmaları için tüm ilgili taraflara ziyaretlerden önce dağıtılacak.

Diğer yandan tüm katılımcılar, 11 ve 14 Eylül tarihlerinde Ankara Holiday Inn Hotel’de düzenlenen ve ortak mutabakatı ve ziyaretçilerin beklentilerini açıklığa kavuşturmanın yanı sıra sormak istedikleri herhangi bir soruya veya belirtmek istedikleri herhangi bir talebe cevap bulmayı hedefleyen Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalıştayına (Ziyaret Öncesi Bilgilendirme Toplantısı) davet edilecekler.

Çalışma ziyaretleri süresince programın azami verimliliği ve düzgün yürümesi adına katılımcılar; teknik destek ekibi üyeleri, ilgili kilit uzmanlar ve kıdemli idari personel tarafından desteklenecek ve katılımcılara rehberlik edilecek.

Ayrıca her bir ziyaretin ardından, söz konusu ziyaret boyunca katılımcıların değerlendirme ve memnuniyetlerini gözlemlemek için bir Değerlendirme Raporu hazırlanacak.

 

Print
Kategori: Haberler