Güncel Haberler

Hizmetler Projesi’nden Amaç Odaklı Çalıştaylar

  • 10 Eylül 2015
Hizmetler Projesi’nden Amaç Odaklı Çalıştaylar

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı tarafından yürütülen, “İş Kurma Hakkı ve hizmet Sunumu Serbestisi” Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi, 9 - 10 Eylül’de Mesleki Yeterlilikler, 11 ve 14 Eylül’de Çalışma Ziyaretlerine Yönelik Kurumsal Kapasite Geliştirme, 15 - 18 Eylül tarihleri arasında ise Hizmetler Direktifi konularıyla ilgili olarak Ankara Kavaklıdere Holiday Inn Otel’de Amaç Odaklı Çalıştaylar gerçekleştirecektir.

Hizmetler Direktifi ve Mesleki Yeterlilikler

Amaç odaklı çalıştaylar, paydaşların 2006/123/AT sayılı Direktif’in gereklilikleri hakkında ulusal mevzuatın ilgili değerlendirmesini yaparken gerekli hukuki yoruma hâkim olmalarını sağlayacak doğrultuda bilgiler aktarıp bu konuda bilinç sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Bir diğer yandan, söz konusu çalıştayların amacı katılımcıların ulusal mevzuatı değerlendirme sırasında gerekli olan hukuki yoruma hâkim olmalarını sağlamaktır.

9-10 Eylül tarihli Amaç Odaklı Çalıştaylar bütün katılımcıları kapsayacak olup, ve 15-16 tarihli düzenlenecek olan Çalıştaylar, ilgili bakanlık katılımcıları için düzenlenecektir. 17-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Çalıştaylar ise Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleri’nden gelecek olan katılımcılar için gerçekleştirilecektir.

Çalıştayların sonunda ilgili kurumlardan gelen tüm katılımcıların çabaları etkin hale getirilmiş olacak ve bu kişilere analiz aşamasına katkıda bulunma imkânı sağlanmış olacaktır. Bu, yalnızca bir sonuca varmış olmak açısından kritik önem arz etmez. Aynı zamanda, nihai olarak kaçınılmaz olan değişiklikler hakkında da ilgili kurumların hazır olmasını destekler, hukuki ve idari yeni tedbirlerin ve mevzuatın sürekli gelişmesine de yol açar.

Çalışma Ziyaretlerine Yönelik Kurumsal Kapasite Geliştirme konulu Çalıştay

11 ve 14 Eylül’de gerçekleştirilecek olan çalıştaylar, Ekim ve Kasım aylarında sırasıyla Romanya, Hollanda ve İngiltere’yi kapsayan çalışma ziyaretlerine hazırlık kapsamında gerçekleştirilecek ve bu konuda özel ihtiyaçları, zorlukları, fiziksel ve hukuki ön koşulları ve muhtemel Tek Temas Noktası alternatiflerini önceden belirlemek amacıyla çalışma ziyaretleri bu çalıştaylar ile desteklenecektir.

Çalıştaylar, örneğin farklı Tek Temas Noktası türleri ve muhtemel gelecek senaryoları gibi konuyla ilişkili olan ve cevaplanması gereken bir dizi kilit soruya ilişkin sunumla başlayacaktır.

Sorulara verilen cevaplar ise daha da geliştirilmesi gereken olası türleri ve senaryoları belirlemeye yardımcı olacaktır. Bunlar, elektronik portalın yanı sıra tekli ve çoklu kurum yapılarını da içermektedir ve bilgilerin ve kararların iletilmesinin farklı yollarını; aynı zamanda gerekli istişare desteği de göz önüne alacaktır. Çalıştaylardan elde edilecek sonuçlar nasıl bir Tek Temas Noktası sisteminin geliştirileceğine dair bir dizi kriterin belirlenmesini ve bu konuda beklentileri kapsayacaktır.

 

 

 

Print
Kategori: Haberler