Güncel Haberler

Hizmetler Projesi - Gerçekleşen Çalıştaylar

  • 13 Nisan 2016
Hizmetler Projesi - Gerçekleşen Çalıştaylar

Hizmetler Projesi kapsamında 4-5 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara Kavaklıdere Holiday Inn Otel’de yapılan Tek Temas Noktası ve Ulusal Destek Merkezi Konulu Taslak Eylem Planları Değerlendirme Çalıştayları, proje uzmanları Mustafa Afyonluoğlu ve Sare Gül Sevil tarafından, hem kamu kuruluşlarından hem de STK ve meslek örgütlerinden gelen katılımcıların büyük ilgi ve katkısı ile gerçekleşmiştir.

 

İlgili Direktifler gereği kurulması planlanan Tek Temas Noktaları ve Ulusal Destek Merkezi konusunda ilgili kurumların fonksiyonlarının belirlenmesi sonrasında görev ve yetkilerinin tartışıldığı, paydaşlardan yorum ve görüşlerin alındığı bu Eylem Planı Değerlendirme Çalıştayı, her iki gün boyunca da yoğun bir katılımcı ilgisi ile devam etmiştir.

 

Bu çalıştay, Hizmetler Projesi’nin Kurumsal Kapasite Geliştirme bileşeni kapsamında gerçekleştirilen en son çalıştay olma özelliğine sahiptir ancak, projenin diğer bileşenleri olan Hizmetler ve Mesleki Yeterlilikler konulu faaliyet ve çalıştaylar Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında devam edecektir. Hizmetler Direktifine ilişkin Taslak Eylem Planı Değerlendirme Çalıştayı, 14 Nisan 2016 Perşembe günü Ankara Kavaklıdere Holiday Inn Otel’de gerçekleşecek olup ilgili paydaşların yoğun katılımı beklenmektedir. 

Print
Kategori: Haberler