Güncel Haberler

Ana Paydaşlar ile Toplantı Organizasyonları

Ana Paydaşlar ile Toplantı Organizasyonları

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Hizmetler Projesi’nin (İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi" Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi) Başlangıç Dönemi aktivitelerinden biri olan Ana Paydaşlar ile Toplantı Organizasyonları kapsamında 13 paydaş kurum Teknik Yardım Ekibi üyeleri ve AB Bakanlığı Proje Yönetim Grubu tarafından ziyaret edilerek proje hakkında bilgilendirildi ve kurum içi proje irtibat kişileri de belirlendi.

Ziyaret edilen kurumlar ve tarihleri;

 • Mesleki Yeterlilikler Kurumu, 30.09.2014,
 • İç İşleri Bakanlığı, 20.10.2014,
 • Sağlık Bakanlığı, 21.10.2014,
 • Başbakanlık, 21.10.2014,
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 22.10.2014,
 • Milli Eğitim Bakanlığı, 23.10.2014,
 • Yükseköğretim Kurulu, 24.10.2014,
 • Ekonomi Bakanlığı, 27.10.2014,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 30.10.2014,
 • Kalkınma Bakanlığı, 30.10.2014,
 • Sivil Toplum Kuruluşları, 31.10.2014,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı – 19.11.2014. 
Print
Kategori: Haberler