Güncel Haberler

Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması

Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Hizmetler Projesi (İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi" Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi) kapsamında tüm proje paydaşları için bir Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması yapıldı.

Bu çerçevede, paydaş kurumların eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilmek amacıyla Teknik Yardım Ekibi uzmanlarımız tarafından 34 soruluk bir anket hazırlanarak paydaş kurumlar ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile internet üzerinden paylaşıldı. Buna paralel olarak, Eğitim İhtiyaç Analizi uzmanlarımız, kurumlar ile iki hafta boyunca ankete ilişkin yüz yüze görüşmeler yaptılar. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, kurumların geçmiş dönemlerde aldığı eğitimler, bu eğitimlere ilişkin görüşleri, ileri dönemde ihtiyaç duyulan eğitim konuları hakkında notlar alındı.

Kurumların doldurduğu anket sonuçları baz alınarak hazırlanacak olan analiz raporuyla, kurumların ihtiyaç duyduğu eğitim alanları belirlenmiş olacak, gerekli eğitim faaliyetleri planlanacaktır.


 

Print
Kategori: Haberler