Güncel Haberler

Ana Paydaşlar ile Toplantı Organizasyonları

Ana Paydaşlar ile Toplantı Organizasyonları

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Hizmetler Projesi’nin (İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi" Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi) Başlangıç Dönemi aktivitelerinden biri olan Ana Paydaşlar ile Toplantı Organizasyonları kapsamında 13 paydaş kurum Teknik Yardım Ekibi üyeleri ve AB Bakanlığı Proje Yönetim Grubu tarafından ziyaret edilerek proje hakkında bilgilendirildi ve kurum içi proje irtibat kişileri de belirlendi.

Hizmetler Projesi Açılış Toplantısı

Hizmetler Projesi Açılış Toplantısı

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi’nin Açılış Toplantısı, 26.09.2014 Cuma günü, AB Bakanlığı - Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Teknik Yardım Ekibi ve Konsorsiyum üyelerinin de katılımı ile Avrupa Birliği Bakanlığı’nda düzenlendi.

RSS
123